Privatlivspolitik | GDPR

Når du benytter dig af Asplund Search og Consultings tjenester, behandler vi dine personoplysninger i henhold til privatlivspolitikken herunder.  

Hvem er vi?

Asplund Search ApS (43315501), Linnésgade 25 1361 København K (herefter kaldet “Asplund Search”), er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles (dvs. “dataansvarlig” inden for rammerne af persondataforordningen). 

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler dine oplysninger fra det øjeblik, du indtaster eller angiver dine oplysninger på vores website, asplundsearch.dk eller bliver registreret på anden vis for at gøre brug af vores tjenester. 

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores  rekrutterings- og rådgivningsydelser samt eventuelt også at:

 • Indgå og opretholde et leverandør-, ansættelses- og/eller personaleforhold med dig
 • For at fremme og udvikle en nuværende eller fremtidig forretningsrelation med nuværende eller potentielle kunder og leverandører. 
 • For at administrere og håndtere aftaleforholdet mellem Asplund Search og kunder og leverandører.

Vi behandler disse oplysninger:

 • Når du har givet os dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. 
 • For at sikre korrekt indgåelse af aftalen mellem dig og Asplund Search.
 • For at overholde juridiske forpligtelser.
 • På grundlag af en legitim interesse efter omhyggelig vurdering og afbalancering af interesserne. 

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Asplund Search behandler kun personoplysninger, såfremt det er nødvendigt i forhold til det formål, oplysningerne er indsamlet. Registrering af personoplysninger foregår kun, hvis det er nødvendigt for at overholde de juridiske forpligtelser, for så vidt der er givet samtykke til dette, eller det er tilladt i henhold til gældende lov.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Kundeemner, kunder og leverandører

Asplund Search kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med jobbet/opgaven. Disse oplysninger kan videregives til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere), som leverer tjenester på vegne af Asplund Search og Consulting, samt i alle andre tilfælde, hvor Asplund Search måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse. Asplund Search har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Asplund Search opbevarer dine oplysninger, så længe dette er nødvendigt i forhold til formålet med at indsamle dine oplysninger. De forskellige oplysninger kan derfor blive opbevaret i forskellige tidsrum.

Hvis du arbejder/har arbejdet for Asplund Search

Dine personoplysninger opbevares i fem år efter udløbet af ansættelseskontrakten.

Visse personoplysninger er til rådighed for Asplund Search i et længere tidsrum, f.eks. til brug i forbindelse med klager eller skattemæssige forpligtelser.

Kundeemner, kunder og leverandører

Asplund Search behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne (1) give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, for at kunne (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Asplund Search, for at kunne (3) opretholde en forretningsforbindelse og for at kunne (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.

Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du ret til at anmode om følgende: 

 • Adgang til de af dine personoplysninger, vi behandler.
 • Ændringer af dine personoplysninger.
 • Sletning af dine personoplysninger, også kaldet “retten til at blive glemt”.
 • Begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Denne rettighed er betinget af forholdene, og en anmodning vil muligvis ikke blive efterkommet.
 • Overførsel af dine personoplysninger. 
 • Indvending mod behandling af dine personoplysninger. Denne ret gælder også for behandlingen af personoplysninger til brug til direct marketing.

Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Asplund Search behandler dine personoplysninger på en måde, der er i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi gør ikke brug af afgørelser, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. 

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette dog ikke legitimiteten af en behandling af dine personoplysninger, der er sket med udgangspunkt i dit tidligere samtykke, inden du trak dette samtykke tilbage, eller i tilfælde af yderligere behandling af de samme oplysninger på et andet juridisk grundlag, f.eks. en aftale eller en juridisk forpligtelse, som Asplund Search er underlagt. 

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at sende en email til dpo@asplundsearch.dk

Anmod om personoplysninger

Hvis du vil have adgang til alle dine behandlede personoplysninger, skal du sende en anmodning via asplundsearch.dk.

Hvis du ønsker at få udleveret, ændret eller slettet dine personoplysninger, skal du sende en e-mail til dpo@asplundsearch.dk 

Sikkerhed

Asplund Search har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte alle personoplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændringer og ødelæggelse. For at sikre, at personoplysninger behandles på en sikker og fortrolig måde, bruger vi datanetværk, der er beskyttet mod hacking ved hjælp af blandt andet firewalls og adgangskodebeskyttelse i overensstemmelse med branchestandarderne. For at sikre, at vi kan beskytte de personoplysninger, du deler med os via internettet, kan vi bruge krypteringsteknologi, når vi overfører sådanne personoplysninger til vores servere via internettet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til Asplund Search behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via e-mail på dpo@asplundsearch.dk

Hvis du har oplysninger om en (mistanke om) datalækage – for eksempel mistanke om tab af eller uautoriseret adgang til personoplysninger, bedes du underrette os om dette med det samme via e-mail på dpo@asplundsearch.dk

Ændringer

Asplund Search kan til enhver tid vælge at foretage ændringer af eller tilføjelser til denne privatlivspolitik. Den nyeste version af Asplund Search privatlivspolitik kan til enhver tid læses på asplundsearch.dk.

Denne version er udarbejdet i juni 2022.